076.655.8189

Phát Triển Đa Trí Thông Minh

200.000.000 

Mục tiêu khóa học:

  • Cung cấp toàn diện thông tin nền tảng về 9 loại trí thông minh cho trẻ
  • Giúp trẻ khai phá tiềm năng của chính mình, hiểu bản thân, từ đó gây dựng sự tự tin và hạnh phúc nội tại
  • Giúp phụ huynh hiểu nét tính cách, thiên hướng và khuynh hướng của con trẻ, từ đó có lộ trình khai phá tiềm năng phù hợp với trẻ.

Hình thức học:

  • Các lớp học tập trung
  • Các buổi trải nghiệm tập trung
  • Các workshops và chương trình sinh hoạt theo chủ đề chuyên biệt