076.655.8189

Leader In Me – Nhà Lãnh Đạo Trong Tôi

Liên hệ để báo giá

Mục tiêu khóa học:

  • Cung cấp kiến thức và môi trường phát triển phong cách cá nhân lịch lãm và có dấu ấn.
  • Giúp trẻ khai phá tiềm năng của chính mình, hiểu bản thân, từ đó gây dựng sự tự tin và hạnh phúc nội tại
  • Giúp phụ huynh hiểu nét tính cách, thiên hướng và khuynh hướng của con trẻ, từ đó có lộ trình khai phá tiềm năng phù hợp với trẻ

Hình thức học:

  • Học tập trung tại lớp
  • Các sự kiện giao lưu và tương tác