076.655.8189

Mỹ Cảm Âm Nhạc

Liên hệ để báo giá

Thông tin chi tiết:

 • Mục tiêu khóa học:
  • Cung cấp kiến thức và môi trường trải nghiệm phát triển mỹ cảm âm nhạc cho trẻ.
  • Giúp trẻ khai phá tiềm năng của chính mình, hiểu bản thân, từ đó gây dựng sự tự tin và hạnh phúc nội tại
  • Giúp phụ huynh hiểu nét tính cách, thiên hướng và khuynh hướng của con trẻ, từ đó có lộ trình khai phá tiềm năng phù hợp với trẻ.
 • Hình thức học:
  • Học tập trung tại lớp
  • Các buổi học trải nghiệm đi xem biểu diễn tại nhà hát lớn, Học viện âm nhạc Quốc gia, xem xiếc…. Các buổi biểu diễn lớn trong và ngoài nước.