076.655.8189

Kỹ Năng Sống

200.000.000 

Mục tiêu khóa học:

  • Trẻ em được phát triển toàn diện các kỹ năng thiết yếu để tự tin khi giao tiếp và tương tác với xã hội
  • Giúp trẻ khai phá tiềm năng của chính mình, hiểu bản thân, từ đó gây dựng sự tự tin và hạnh phúc nội tại
  • Giúp phụ huynh hiểu nét tính cách, thiên hướng và khuynh hướng của con trẻ, từ đó có lộ trình khai phá tiềm năng phù hợp với trẻ.

Hình thức học:

  • Các lớp học tập trung
  • Các buổi trải nghiệm tập trung
  • Các workshops và chương trình sinh hoạt theo chủ đề chuyên biệt