chương trình ngoại khóa

  • Yoga chữa lành 
  • Đào tạo Yoga cho những người muốn trở thành HLV Yoga
  • Thực hành thiền cho người bận rộn
  • Coaching/Khai vấn 1:1 cho các nhân về các chủ đề cân bằng thân tâm
  • Tủ thuốc cho tâm hồn
  • Dinh dưỡng thông minh
  • CLB chia sẻ sách, Tủ sách Osho

Chương trình đào tạo

Hoạt động dành cho doanh nghiệp

  • Thiền cho lãnh đạo; Lãnh đạo tỉnh thức; Doanh nhân hạnh phúc
  • Thấu hiểu bản thân, làm chủ vận mệnh
  • Tổ chức sự kiện outing/ teambuilding/ camping kết nối bản thân, trở về nguồn cội…

Nội dung chương trình đào tạo