076.655.8189

Yoga chữa lành – Lớp cơ bản

1.500.000 

Số lượng học viên: Tối thiểu 10 học viên

Thời lượng: 8 giờ/ 1 khóa

Nội dung:

  • Yoga chữa lành căn bản
  • Thiền cho người trẻ
  • Khai mở tiềm năng 
  • Lãnh đạo tỉnh thức
  • Làm bạn với con

Học phí: 1.500.000 / 1 người / 1 khóa (NET)

Danh mục: