Chào mừng bạn đến với

“Leaders in me” – Nhà lãnh đạo trong tôi

Thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số đang đối mặt những thách thức hoàn toàn khác thế hệ cha ông. Những thách thức này bao gồm việc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho một nền kinh tế toàn cầu và trang bị cho họ những kỹ năng để định hướng thành công trong một thế giới luôn thay đổi và nhiều lựa chọn.

Leaders in me là chương trình giúp khơi dậy tố chất lãnh đạo sẵn có trong từng cá nhân. Nhận biết và phát huy được tố chất này là hành trang vững vàng cho thanh thiếu niên, bất kể các biến thiên và tác động bên ngoài.

NHÀ LÃNH ĐẠO TRONG TÔI DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN (LEADER IN ME)

I - lộ trình phát triển cho thanh thiếu niên

II - Tham gia chương trình để thấu hiểu chính mình hơn

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...